ele alıştırma

  1. Semih Koçyiğit
  2. Ahmet Koluk
  3. g0rky06
  4. ficicer
  5. Hayro0