yardım

 1. yağmurdiyorki
 2. Yumuk52
 3. muhabbetkusu17
 4. Berke Kocabaş
 5. sude300
 6. Berke Kocabaş
 7. Berke Kocabaş
 8. Onur Muhammet
 9. Onur Muhammet
 10. MigdesiOlanKus
 11. Selimtas37
 12. Mahmud
 13. Sait...
 14. Atsushi0
 15. Aslıhan
 16. SenaEce
 17. Sefatunayilmaz
 18. melis
 19. Samil
 20. Hassan Alzaraham